Cięcie termiczne a zasady BHP. O czym nalezy pamiętać?

Korzystanie z urządzeń przeznaczonych do cięcia termicznego nie jest skomplikowane. Właśnie dlatego firmy budowlane, remontowe czy warsztaty chętnie z nich korzystają. Dzięki nim można przecinać tworzywa z dużą precyzją i ograniczyć straty materiału do minimum. Należy jednak pamiętać, że cięcie termiczne wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami, dlatego podczas przeprowadzania prac konieczne jest przestrzeganie zasad BHP. O jakich zasadach mowa? Jak dbać o bezpieczeństwo podczas cięcia termicznego?

W jakich warunkach można ciąć termicznie? 

Styropian to jeden z materiałów, które są najczęściej poddawane cięciu termicznemu. Mimo tego, że korzystanie z przycinarek do cięcia styropianu czy noży nie jest skomplikowane, to podczas przeprowadzania prac należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim narzędzia wykorzystywane do cięcia powinny się znajdować z dala od źródeł zapłonu. Oprócz tego w niedalekiej odległości nie można palić tytoniu. Warto również pamiętać o tym, że podczas wykonywania prac w pomieszczeniu powinien być zapewniony odpowiedni poziom wentylacji. Osoba, która zajmuje się cięciem, nie może wdychać oparów z wyrobu podgrzewanego podczas cięcia.

O czym jeszcze należy pamiętać podczas cięcia termicznego? 

Podczas prac związanych z wykorzystaniem noża do styropianu czy innych narzędzi należy również pamiętać o tym, że pyły nie powinny być gromadzone, dlatego warto je na bieżąco sprzątać. Podczas termicznego cięcia styropianu wykorzystywane urządzenia powinny być uziemione. Oprócz tego ważne jest również przestrzeganie takich środków ostrożności, jak na przykład ochrona przed bezpośrednim nasłonecznieniem czy przed rozpuszczalnikami, które powodują rozpuszczenie lub pęcznienie styropianu. 

Mogą to być na przykład kleje czy środki do ochrony drewna. Podczas przeprowadzania prac należy również unikać miejsc, w których występują silne wiatry. Zarówno płyty, jak i urządzenia do cięcia należy transportować w bezpieczny sposób, który uchroni je przed uszkodzeniami. Płyty powinny być przenoszone lub przewożone w opakowaniach producenta.