Klasyfikacja cięcia termicznego

Cięcie termiczne to technika obróbki materiałów polegająca na wykorzystaniu wysokiej temperatury do przetapiania i oddzielania elementów. Cięcie termiczne stosuje się do różnych materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne czy właśnie styropian.

styropian

Klasyfikacja cięcia termicznego

Cięcie termiczne można klasyfikować według różnych kryteriów, takich jak metoda cięcia, jakość cięcia czy rodzaj materiału. Oto najważniejsze jego klasyfikacje:

  • Według metody cięcia – wyróżnia się następujące metody cięcia termicznego: cięcie gazowe (autogenowe), cięcie plazmowe, cięcie laserowe, cięcie elektryczne (drutem oporowym) i cięcie wodą (z dodatkiem ścierniwa).
  • Według jakości cięcia – jakość cięcia termicznego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i grubość materiału, metoda i parametry cięcia, stan powierzchni ciętej i dokładność wymiarowa. Jakość cięcia termicznego można oceniać na podstawie następujących kryteriów: chropowatość powierzchni ciętej (Rz), odchyłka od prostopadłości powierzchni ciętej (u), promień na krawędziach ciętych (Δa) i twardość powierzchni ciętej (HV). Norma PN-EN ISO 9013 definiuje pięć klas jakości cięcia termicznego: 1 (najwyższa), 2, 3, 4 i 5 (najniższa). Każda klasa ma określone limity tolerancji dla poszczególnych kryteriów jakości w zależności od grubości materiału.
  • Według rodzaju materiału – różne materiały wymagają różnych metod i parametrów cięcia termicznego. Niektóre materiały są łatwiejsze do przecięcia termicznie niż inne. Na przykład styropian jest materiałem o niskiej temperaturze topnienia i porowatej strukturze, który łatwo się topi i kruszy pod wpływem wysokiej temperatury.

Cięcie styropianu za pomocą noża termicznego nie jest skomplikowane, ale wymaga ostrożności. Nóż termiczny nie jest ostry, a cięcie nie odbywa się w sposób mechaniczny. Przed rozpoczęciem cięcia, urządzenie musi być podłączone do prądu i ostrze musi się rozgrzać. Należy unikać kontaktu ostrza z elementami drewnianymi, tworzywami sztucznych i innymi materiałami wrażliwymi na działanie wysokich temperatur. Dzięki przecinarce do cięcia styropianu, można przeciąć płyty styropianowe prosto, pod kątem oraz po łuku i otrzymać pożądany efekt w krótkim czasie bez obaw, że styropian się pokruszy.