Ocena jakości procesu cięcia termicznego

Cięcie termiczne to nowoczesny sposób obróbki elementów o różnej charakterystyce. Procesowi temu stawia się coraz większe wymagania, co sprawia, że uzyskany efekt jest bardziej i bardziej profesjonalny. Podstawowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę to m.in. zużycie energii, wielkość powstałej szczeliny, wpływ na obrabiany materiał oraz ogólna jakość cięcia. Jak dokonywana jest taka ocena? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Cięcie laserowe – co warto wiedzieć?

Cięcie laserowe to nowoczesna technika, która wykorzystuje energię wiązki promieniowania laserowego i przecina materiał dzięki jego stopieniu, stopieniu z odparowaniem lub dzięki stopieniu i spaleniu. Duże znaczenie ma zastosowanie tzw. gazu towarzyszącego, który sprawia, że ze szczeliny wydmuchiwana jest ciekły lub spalony materiał. Duże znaczenie w tym procesie ma technika cięcia i profesjonalne urządzenia do cięcia termicznego.

Nowoczesne, wysokiej jakości narzędzie znajdziesz w naszej ofercie. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej.

Ocena jakości cięcia termicznego

Na czym polega ocena jakości cięcia termicznego? Weryfikacji podlegają takie czynniki jak m.in.:

  • badanie odchyłki od wymiarów nominalnych, które jest wykonywane przy użyciu analogowych przyrządów pomiarowych lub w przypadku cieńszych blach – przy użyciu mikroskopu stereoskopowego,
  • wartość pola tolerancji prostopadłości,
  • wpływ ciepła na materiał rodzimy,
  • twardość krawędzi ciętej – limit twardości dla stali S460 wynosi 450 HV10,
  • chropowatość powierzchni (Rz5).

O parametrach tych wspomina norma PN-EN 1090-2:2018-09, która opisuje wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych. W celu dokonania oceny jakości procesu cięcia termicznego wykorzystywana jest opisana w dokumentacji próbka.