Tolerancje wymiarów powierzchni ciętych tlenem

Wśród najpopularniejszych sposobów wycinania określonych elementów znajdziemy cięcie tlenem zaliczane do metod cięcia termicznego. Opiera się ono na podgrzaniu powierzchni poddawanej obróbce do temperatury jej zapłonu. Materiał ulega spalaniu, co pozwala uzyskać z niego fragmenty o określonych kształtach. Aby możliwe było ich wykorzystanie w wybranych projektach, ich rozmiar musi mieścić się w ustalonych przedziałach. Ile wynosi tolerancja wymiarowa?

Czym jest tolerancja wymiarowa?

Podczas cięcia każdego rodzaju materiałów obowiązują określone normy. Dzięki temu możesz mieć pewność, że gotowe półprodukty będą spełniać stawiane przed nimi wymagania. Osoba zajmująca się projektowaniem danych elementów ustala ich wymiary nominalne, a więc te idealne, pożądane przez twórcę produktu. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie fragmentów o dokładnie takiej wielkości jest niemożliwe. W związku z tym mówi się o wymiarach rzeczywistych, jednak trzeba mieć na uwadze, że powinny się one mieścić w tzw. tolerancji wymiarowej.

Opisywane pojęcie odnosi się do tego, jakie mogą być maksymalne odchylenia od wielkości nominalnej. Jeżeli okażą się one większe, uzyskane elementy prawdopodobnie nie będą spełniać swojej funkcji.

Co warto wiedzieć na temat tolerancji wymiarów podczas cięcia tlenem?

Opisywana metoda może być wykonywana manualnie lub wykorzystywać urządzenia do cięcia termicznego, co obecnie jest znacznie częściej spotykane. Warto podkreślić, że maszyny te mają klasy dokładności — w zależności więc od tego, z jaką precyzją mają być wycinane dane elementy, musisz wybrać właściwy produkt. Normy cięcia, do których specjaliści odnoszą się najczęściej to te ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Podczas wycinania elementów szczególnie istotna jest norma ISO 2768.